PRIVACYVERKLARING

 

Laatst bijgewerkt: 19 maart 2024

 

Deze privacyverklaring voor Digiprose ('wij','ons', of'onze'), beschrijft hoe en waarom we kunnen verzamelen, opslaan, gebruiken en/of delen ('verwerken') uw informatie wanneer u onze diensten gebruikt ('Diensten'), zoals wanneer je:

Vragen of opmerkingen? Als u deze privacyverklaring leest, krijgt u meer inzicht in uw privacyrechten en -keuzes. Als u het niet eens bent met ons beleid en onze praktijken, maak dan alstublieft geen gebruik van onze diensten. Als je nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact met ons op via GDPR@digiprose.com.

SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN

 

Deze samenvatting bevat de belangrijkste punten uit onze privacyverklaring, maar u kunt meer informatie over elk van deze onderwerpen vinden door op de link na elk belangrijk punt te klikken of door onze inhoudsopgave hieronder te gebruiken om de sectie te vinden die u zoekt.

 

Welke persoonlijke informatie verwerken we? Wanneer u onze Services bezoekt, gebruikt of erop navigeert, kunnen we persoonlijke informatie verwerken, afhankelijk van hoe u met ons en de Services omgaat, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt.

Verwerken we gevoelige persoonlijke informatie? We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie.

Ontvangen we informatie van derden? We ontvangen geen informatie van derden.

Hoe verwerken we uw informatie? We verwerken uw informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook voor andere doeleinden verwerken met uw toestemming. We verwerken uw informatie alleen als we daar een geldige wettelijke reden voor hebben.

In welke situaties en met welke partijen delen we persoonlijke informatie? We kunnen informatie delen in specifieke situaties en met specifieke derden.

Hoe houden we je informatie veilig? We hebben organisatorische en technische processen en procedures ingevoerd om uw persoonlijke informatie te beschermen. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat elektronische transmissie via het internet of informatieopslagtechnologie 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere niet-geautoriseerde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen.

Wat zijn je rechten? Afhankelijk van waar u zich geografisch bevindt, kan de toepasselijke privacywetgeving betekenen dat u bepaalde rechten hebt met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

Hoe oefent u uw rechten uit? De eenvoudigste manier om uw rechten uit te oefenen is door naar GDPR@Digiprose.com te gaan, of door contact met ons op te nemen. We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

INHOUDSOPGAVE

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

3. OP WELKE RECHTSGRONDSLAGEN VERTROUWEN WE OM UW PERSOONLIJKE INFORMATIE TE VERWERKEN?

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

5. WAT IS ONS STANDPUNT TEN AANZIEN VAN WEBSITES VAN DERDEN?

6. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

7. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

8. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

9. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

10. WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN?

11. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

12. HEBBEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

13. MAKEN WE UPDATES VAN DEZE KENNISGEVING?

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

15. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

 

1. WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WE?

 

Persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt

In het kort: We verzamelen persoonlijke informatie die u ons verstrekt.

We verzamelen persoonlijke informatie die u ons vrijwillig verstrekt wanneer u aangeeft geïnteresseerd te zijn in het verkrijgen van informatie over ons of onze producten en diensten, wanneer u deelneemt aan activiteiten op de Services of anderszins wanneer u contact met ons opneemt.

Persoonlijke informatie die door u is verstrekt. De persoonlijke informatie die we verzamelen, is afhankelijk van de context van uw interacties met ons en de Services, de keuzes die u maakt en de producten en functies die u gebruikt. De persoonlijke informatie die we verzamelen kan het volgende omvatten:

Gevoelige informatie. We verwerken geen gevoelige informatie.

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, moet waar, volledig en nauwkeurig zijn en u moet ons op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in dergelijke persoonlijke informatie.

Informatie die automatisch wordt verzameld

In het kort: Sommige informatie, zoals uw Internet Protocol-adres (IP) en/of browser- en apparaatkenmerken, wordt automatisch verzameld wanneer u onze Services bezoekt.

We verzamelen automatisch bepaalde informatie wanneer u de Services bezoekt, gebruikt of erop navigeert. Deze informatie onthult niet uw specifieke identiteit (zoals uw naam of contactgegevens), maar kan apparaat- en gebruiksinformatie bevatten, zoals uw IP-adres, browser- en apparaatkenmerken, besturingssysteem, taalvoorkeuren, verwijzende URL's, apparaatnaam, land, locatie, informatie over hoe en wanneer u onze Services gebruikt, en andere technische informatie. Deze informatie is in de eerste plaats nodig om de veiligheid en werking van onze diensten te handhaven, en voor onze interne analyse- en rapportagedoeleinden.

Zoals veel bedrijven verzamelen we ook informatie via cookies en soortgelijke technologieën. Je kunt hierover meer informatie vinden in onze Cookieverklaring: https://www.digiprose.com/nl/cookiepolicy.

De informatie die we verzamelen omvat:

 

2. HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE?

 In het kort: We verwerken uw informatie om onze diensten te leveren, te verbeteren en te beheren, met u te communiceren, voor beveiliging en fraudepreventie en om te voldoen aan de wet. We kunnen uw informatie ook voor andere doeleinden verwerken met uw toestemming.

We verwerken uw persoonlijke informatie om verschillende redenen, afhankelijk van hoe u met onze diensten omgaat, waaronder:

3. OP WELKE RECHTSGRONDSLAGEN VERTROUWEN WE OM UW INFORMATIE TE VERWERKEN?

In het kort: We verwerken uw persoonlijke informatie alleen wanneer we van mening zijn dat dit noodzakelijk is en we een geldige wettelijke reden hebben (d.w.z. wettelijke basis) om dit te doen volgens de toepasselijke wetgeving, zoals met uw toestemming, om te voldoen aan wetten, om u diensten te verlenen om onze contractuele verplichtingen aan te gaan of na te komen, om uw rechten te beschermen of om onze legitieme zakelijke belangen te vervullen.

 Als u zich in de EU of het VK bevindt, is dit gedeelte op u van toepassing.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) en de Britse GDPR vereisen dat we de geldige rechtsgrondslagen uitleggen waarop we ons baseren om uw persoonlijke informatie te verwerken. Als zodanig kunnen we vertrouwen op de volgende rechtsgrondslagen om uw persoonlijke informatie te verwerken:

In juridische termen zijn wij over het algemeen de 'gegevensbeheerder' volgens de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming van de persoonlijke informatie die wordt beschreven in deze privacyverklaring, aangezien we de middelen en/of doeleinden bepalen voor de gegevensverwerking die we uitvoeren. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de persoonlijke informatie die we verwerken als 'gegevensverwerker' namens onze klanten. In die situaties is de klant aan wie we diensten verlenen en met wie we een gegevensverwerkingsovereenkomst hebben gesloten de 'verwerkingsverantwoordelijke' die verantwoordelijk is voor uw persoonlijke informatie, en verwerken we uw informatie alleen namens hen in overeenstemming met uw instructies. Als u meer wilt weten over de privacypraktijken van onze klanten, moet u hun privacybeleid lezen en al uw vragen aan hen stellen.

Als u zich in Canada bevindt, is deze sectie op u van toepassing.

We kunnen uw informatie verwerken als u ons specifieke toestemming hebt gegeven (d.w.z. uitdrukkelijke toestemming) om uw persoonlijke informatie voor een specifiek doel te gebruiken, of in situaties waarin uw toestemming kan worden afgeleid (d.w.z. impliciete toestemming). Je kunt je toestemming op elk gewenst moment intrekken.

In sommige uitzonderlijke gevallen is het ons volgens de toepasselijke wetgeving wettelijk toegestaan om uw informatie zonder uw toestemming te verwerken, waaronder bijvoorbeeld:

 

4. WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE?

 

In het kort: We kunnen informatie delen in specifieke situaties die in deze sectie worden beschreven en/of met de volgende derden.

 

Het is mogelijk dat we uw persoonlijke informatie moeten delen in de volgende situaties:

 

5. WAT IS ONS STANDPUNT TEN AANZIEN VAN WEBSITES VAN DERDEN?

 

In het kort: Wij zijn niet verantwoordelijk voor de veiligheid van informatie die u deelt met derden waarnaar we mogelijk linken of die adverteren op onze Diensten, maar die niet gelieerd zijn aan onze Diensten.

 

De Services kunnen linken naar websites, online diensten of mobiele applicaties van derden en/of advertenties bevatten van derden die niet aan ons zijn gelieerd en die mogelijk linken naar andere websites, diensten of applicaties. Daarom geven we geen enkele garantie met betrekking tot dergelijke derden en zijn we niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites, diensten of applicaties van derden. Het opnemen van een link naar een website, dienst of applicatie van derden houdt geen goedkeuring van ons in. We kunnen de veiligheid en privacy van gegevens die u aan derden verstrekt niet garanderen. Alle gegevens die door derden worden verzameld, vallen niet onder deze privacyverklaring. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en -beleid van derden, waaronder andere websites, diensten of applicaties die mogelijk gekoppeld zijn aan of van de Services. U dient het beleid van dergelijke derden te lezen en rechtstreeks contact met hen op te nemen om uw vragen te beantwoorden.

 

6. GEBRUIKEN WE COOKIES EN ANDERE TRACKINGTECHNOLOGIEËN?

 

In het kort: We kunnen cookies en andere trackingtechnologieën gebruiken om uw informatie te verzamelen en op te slaan.

 

We kunnen cookies en soortgelijke trackingtechnologieën (zoals webbakens en pixels) gebruiken om toegang te krijgen tot informatie of deze op te slaan. Specifieke informatie over hoe we dergelijke technologieën gebruiken en hoe u bepaalde cookies kunt weigeren, vindt u in onze Cookieverklaring: https://www.digiprose.com/nl/cookiepolicy.

 

7. HOE LANG BEWAREN WE JE GEGEVENS?

 

In het kort: We bewaren uw informatie zo lang als nodig is om te voldoen aan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij anders wettelijk vereist.

 

We bewaren uw persoonlijke gegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die zijn uiteengezet in deze privacyverklaring, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk vereist of toegestaan is (zoals belasting-, boekhoudkundige of andere wettelijke vereisten). Geen enkel doel in deze kennisgeving vereist dat we uw persoonlijke gegevens langer dan 1 jaar bewaren.

 

Als we geen doorlopende legitieme zakelijke noodzaak hebben om uw persoonlijke informatie te verwerken, zullen we dergelijke informatie verwijderen of anonimiseren, of, als dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat uw persoonlijke informatie is opgeslagen in back-uparchieven), zullen we uw persoonlijke informatie veilig opslaan en deze isoleren van verdere verwerking totdat verwijdering mogelijk is.

 

8. HOE HOUDEN WE UW INFORMATIE VEILIG?

 

In het kort: We streven ernaar uw persoonlijke informatie te beschermen door middel van een systeem van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen.

 

We hebben passende en redelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om de veiligheid van alle persoonlijke informatie die we verwerken te beschermen. Ondanks onze veiligheidsmaatregelen en inspanningen om uw informatie te beveiligen, kunnen we echter niet garanderen dat elektronische overdracht via het internet of technologie voor informatieopslag 100% veilig is, dus we kunnen niet beloven of garanderen dat hackers, cybercriminelen of andere onbevoegde derden niet in staat zullen zijn om onze beveiliging te omzeilen en uw informatie op ongepaste wijze te verzamelen, te openen, te stelen of te wijzigen. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonlijke informatie te beschermen, is de overdracht van persoonlijke informatie van en naar onze diensten op eigen risico. U mag de Services alleen gebruiken in een beveiligde omgeving.

 

9. VERZAMELEN WE INFORMATIE VAN MINDERJARIGEN?

 

In het kort: We verzamelen niet bewust gegevens van of verkopen ze niet aan kinderen jonger dan 18 jaar.

 

We vragen niet bewust om gegevens van of verkopen ze niet aan kinderen onder de 18 jaar. Door de Services te gebruiken, verklaart u dat u ten minste 18 jaar oud bent of dat u de ouder of voogd bent van een dergelijke minderjarige en dat u instemt met het gebruik van de Services door deze minderjarige afhankelijke. Als we vernemen dat persoonlijke informatie is verzameld van gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar, zullen we het account deactiveren en redelijke maatregelen nemen om dergelijke gegevens onmiddellijk uit onze administratie te verwijderen. Als u op de hoogte bent van gegevens die we mogelijk hebben verzameld van kinderen jonger dan 18 jaar, neem dan contact met ons op via GDPR@digiprose.com.

 

10. WAT ZIJN JE PRIVACYRECHTEN?

 

In het kort: In sommige regio's, zoals de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK), Zwitserland en Canada, hebt u rechten die u meer toegang tot en controle over uw persoonlijke informatie geven. Je kunt je account op elk gewenst moment bekijken, wijzigen of beëindigen.

 

In sommige regio's (zoals de EER, het VK, Zwitserland en Canada) hebt u bepaalde rechten op grond van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. Deze kunnen het recht omvatten (i) om toegang te vragen tot en een kopie van uw persoonlijke informatie te verkrijgen, (ii) om rectificatie of verwijdering aan te vragen; (iii) om de verwerking van uw persoonlijke informatie te beperken; (iv) indien van toepassing, op gegevensoverdraagbaarheid; en (v) om niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. In bepaalde omstandigheden hebt u mogelijk ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke informatie. U kunt een dergelijk verzoek doen door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in de sectie 'HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? ' hieronder.

 

We zullen elk verzoek in overweging nemen en ernaar handelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

Als u zich in de EER of het VK bevindt en van mening bent dat we uw persoonlijke gegevens onrechtmatig verwerken, hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij uw Gegevensbeschermingsautoriteit van de lidstaat of Britse gegevensbeschermingsautoriteit.

 

Als u zich in Zwitserland bevindt, kunt u contact opnemen met Federale commissaris voor gegevensbescherming en informatie.

 

Intrekken van uw toestemming: Als we afhankelijk zijn van uw toestemming om uw persoonlijke informatie te verwerken, wat een uitdrukkelijke en/of impliciete toestemming kan zijn, afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, hebt u het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken door contact met ons op te nemen via de contactgegevens in het gedeelte 'HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? ' hieronder.

Houd er echter rekening mee dat dit geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking ervan, noch, wanneer de toepasselijke wetgeving dit toestaat, van invloed is op de verwerking van uw persoonlijke informatie die is uitgevoerd op basis van andere wettelijke verwerkingsgronden dan toestemming.

 

Afmelden voor marketing- en promotiecommunicatie: U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor onze marketing- en promotiecommunicatie door te klikken op de afmeldlink in de e-mails die we sturen, of door contact met ons op te nemen via de gegevens in de sectie 'HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING? ' hieronder. Je wordt dan van de marketinglijsten verwijderd. We kunnen echter nog steeds met u communiceren, bijvoorbeeld om u servicegerelateerde berichten te sturen die nodig zijn voor het beheer en gebruik van uw account, om te reageren op serviceverzoeken of voor andere niet-marketingdoeleinden.

Cookies en soortgelijke technologieën: De meeste webbrowsers zijn standaard zo ingesteld dat ze cookies accepteren. Als u wilt, kunt u er meestal voor kiezen om uw browser zo in te stellen dat cookies worden verwijderd en dat cookies worden geweigerd. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of cookies te weigeren, kan dit gevolgen hebben voor bepaalde functies of diensten van onze Services. Je mag ook afmelden voor op interesses gebaseerde advertenties van adverteerders over onze diensten. Zie onze Cookieverklaring voor meer informatie: https://www.digiprose.com/nl/cookiepolicy.

Als u vragen of opmerkingen hebt over uw privacyrechten, kunt u ons een e-mail sturen op GDPR@digiprose.com.

11. BEDIENINGSELEMENTEN VOOR DO-NOT-TRACK-FUNCTIES

De meeste webbrowsers en sommige mobiele besturingssystemen en mobiele applicaties bevatten een Do-Not-Track ('DNT') -functie of -instelling die u kunt activeren om uw privacyvoorkeur aan te geven zodat gegevens over uw online browse-activiteiten niet worden gecontroleerd en verzameld. In dit stadium is nog geen uniforme technologienorm voor het herkennen en implementeren van DNT-signalen definitief. Daarom reageren we momenteel niet op DNT-browsersignalen of enig ander mechanisme dat automatisch aangeeft dat u ervoor kiest om niet online te worden gevolgd. Als er een standaard voor online tracking wordt aangenomen die we in de toekomst moeten volgen, zullen we u hierover informeren in een herziene versie van deze privacyverklaring.

12. HEBBEN INWONERS VAN DE VERENIGDE STATEN SPECIFIEKE PRIVACYRECHTEN?

In het kort: Als u inwoner bent van Californië, krijgt u specifieke rechten met betrekking tot toegang tot uw persoonlijke informatie.

Welke categorieën persoonlijke informatie verzamelen we?

We verzamelen momenteel geen enkele vorm van persoonlijke informatie. Maar we zullen deze sectie in de toekomst bijwerken als we dat doen.

Hoe gebruiken en delen we uw persoonlijke informatie?

Lees meer over hoe we uw persoonlijke informatie gebruiken in de sectie 'HOE VERWERKEN WE UW INFORMATIE? '

 

Wordt uw informatie met iemand anders gedeeld?

We kunnen uw persoonlijke informatie aan onze dienstverleners verstrekken op grond van een schriftelijk contract tussen ons en elke serviceprovider. Lees meer over hoe we persoonlijke informatie bekendmaken in het gedeelte 'WANNEER EN MET WIE DELEN WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE? '

We kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken voor onze eigen zakelijke doeleinden, zoals voor intern onderzoek voor technologische ontwikkeling en demonstratie. Dit wordt niet beschouwd als 'verkoop' van uw persoonlijke gegevens.

We hebben in de afgelopen twaalf (12) maanden geen persoonlijke informatie aan derden bekendgemaakt, verkocht of gedeeld voor zakelijke of commerciële doeleinden. We zullen in de toekomst geen persoonlijke informatie van websitebezoekers, gebruikers en andere consumenten verkopen of delen.

 

Inwoners van Californië

 

Sectie 1798.83 van het Burgerlijk Wetboek van Californië, ook bekend als de 'Shine The Light'-wet, staat onze gebruikers die ingezetenen zijn van Californië toe om eenmaal per jaar gratis informatie bij ons op te vragen en te verkrijgen over categorieën persoonlijke informatie (indien aanwezig) die we aan derden hebben verstrekt voor directe marketingdoeleinden en de namen en adressen van alle derden waarmee we persoonlijke informatie hebben gedeeld in het onmiddellijk voorafgaande kalenderjaar. Als u een inwoner van Californië bent en een dergelijk verzoek wilt indienen, kunt u uw verzoek schriftelijk bij ons indienen via de onderstaande contactgegevens.

Als u jonger bent dan 18 jaar, in Californië woont en een geregistreerd account hebt bij de Services, hebt u het recht om te vragen om verwijdering van ongewenste gegevens die u openbaar op de Services plaatst. Om verwijdering van dergelijke gegevens aan te vragen, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens en vermeld het e-mailadres dat is gekoppeld aan uw account en een verklaring dat u in Californië woont. We zullen ervoor zorgen dat de gegevens niet openbaar worden weergegeven op de Services, maar houd er rekening mee dat de gegevens mogelijk niet volledig of volledig van al onze systemen worden verwijderd (bijv. back-ups, enz.).

CCPA-privacyverklaring

Deze sectie is alleen van toepassing op inwoners van Californië. Volgens de California Consumer Privacy Act (CCPA) hebt u de hieronder vermelde rechten.

De California Code of Regulations definieert een 'inwoner' als:

(1) elke persoon die zich in de staat Californië bevindt voor andere dan een tijdelijk of tijdelijk doel en

(2) elke persoon die woonachtig is in de staat Californië en zich buiten de staat Californië bevindt voor een tijdelijk of tijdelijk doel

Alle andere personen worden gedefinieerd als 'niet-ingezeten'.

Als deze definitie van 'ingezetene' op u van toepassing is, moeten we voldoen aan bepaalde rechten en plichten met betrekking tot uw persoonlijke informatie.

 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

 

Recht om verwijdering van de gegevens aan te vragen — Verzoek tot verwijdering

 

U kunt vragen om verwijdering van uw persoonlijke gegevens. Als u ons vraagt om uw persoonlijke informatie te verwijderen, zullen we uw verzoek respecteren en uw persoonlijke informatie verwijderen, behoudens bepaalde wettelijke uitzonderingen, zoals (maar niet beperkt tot) de uitoefening door een andere consument van zijn of haar recht op vrije meningsuiting, onze nalevingsvereisten die voortvloeien uit een wettelijke verplichting, of elke verwerking die nodig kan zijn om bescherming te bieden tegen illegale activiteiten.

 

Recht om geïnformeerd te worden — Verzoek om informatie

 

Afhankelijk van de omstandigheden heb je het recht om te weten:

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving zijn we niet verplicht om consumenteninformatie te verstrekken of te verwijderen die naar aanleiding van een consumentenverzoek is geanonimiseerd, of om individuele gegevens opnieuw te identificeren om een consumentenverzoek te verifiëren.

 

Recht op non-discriminatie voor de uitoefening van de privacyrechten van consumenten

We zullen u niet discrimineren als u uw privacyrechten uitoefent.

 

Recht om het gebruik en de openbaarmaking van gevoelige persoonlijke informatie te beperken

We verwerken geen gevoelige persoonlijke informatie van consumenten.

 

Verificatieproces

 

Na ontvangst van uw verzoek moeten we uw identiteit verifiëren om vast te stellen dat u dezelfde persoon bent over wie we de informatie in ons systeem hebben. Deze verificatie-inspanningen vereisen dat we u om informatie vragen, zodat we deze kunnen koppelen aan informatie die u ons eerder hebt verstrekt. Afhankelijk van het soort verzoek dat u indient, kunnen we u bijvoorbeeld vragen om bepaalde informatie te verstrekken zodat we de informatie die u verstrekt kunnen vergelijken met de informatie die we al in ons bestand hebben, of we kunnen contact met u opnemen via een communicatiemethode (bijvoorbeeld telefoon of e-mail) die u eerder aan ons hebt verstrekt. We kunnen ook andere verificatiemethoden gebruiken, afhankelijk van de omstandigheden.

 

We zullen de persoonlijke informatie die in uw verzoek is verstrekt alleen gebruiken om uw identiteit of bevoegdheid om het verzoek in te dienen te verifiëren. Voor zover mogelijk vermijden we om aanvullende informatie van u te vragen voor verificatiedoeleinden. Als we uw identiteit echter niet kunnen verifiëren aan de hand van de informatie die al door ons wordt bijgehouden, kunnen we u vragen om aanvullende informatie te verstrekken om uw identiteit te verifiëren en voor beveiligings- of fraudepreventiedoeleinden. We zullen dergelijke extra verstrekte informatie verwijderen zodra we klaar zijn met de verificatie van u.

 

Andere privacyrechten

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op GDPR@Digiprose.com, of door te verwijzen naar de contactgegevens onderaan dit document. Als je een klacht hebt over hoe we met je gegevens omgaan, horen we dat graag van je.

 

13. MAKEN WE UPDATES VAN DEZE KENNISGEVING?

 

In het kort: Ja, we zullen deze kennisgeving zo nodig bijwerken om te blijven voldoen aan de relevante wetgeving.

 

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. De bijgewerkte versie wordt aangeduid met een bijgewerkte 'herziene' datum en de bijgewerkte versie wordt van kracht zodra deze beschikbaar is. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, kunnen we u hiervan op de hoogte stellen door een kennisgeving van dergelijke wijzigingen duidelijk te plaatsen of door u rechtstreeks een melding te sturen. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van hoe we uw informatie beschermen.

 

14. HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN OVER DEZE KENNISGEVING?

 

Als u vragen of opmerkingen hebt over deze kennisgeving, kunt u ons een e-mail sturen op GDPR@digiprose.com

 

Als u woonachtig bent in de Europese Economische Ruimte of Zwitserland, zijn wij de 'gegevensbeheerder' van uw persoonlijke gegevens. We hebben Ilias aangesteld als onze vertegenwoordiger in de EER en Zwitserland. U kunt rechtstreeks contact met hen opnemen over onze verwerking van uw informatie, via e-mail op ilias@digiprose.com.

 

15. HOE KUNT U DE GEGEVENS DIE WE VAN U VERZAMELEN BEKIJKEN, BIJWERKEN OF VERWIJDEREN?

 

U hebt het recht om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die we van u verzamelen, die informatie te wijzigen of te verwijderen. Als u een verzoek wilt indienen om uw persoonlijke informatie te bekijken, bij te werken of te verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen op: GDPR@Digiprose.com.

 

UI-logotekst zonder titelLogo
Neem contact op! Laat een bericht achter en ontdek meer!
Neem contact op
Wij hechten belang aan uw gegevens in ons privacybeleid.
Bedankt! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.
© 2024 Digiprose. Alle rechten voorbehouden.